کد 15

اشتراک گذاری:

سایز 70*50

نقاشی ایتالیایی

چاپ شده روی فرش 1000 شانه

با تراکم بافت 3000

بدون محدودیت رنگ

پیش از 16 هزار رنگ

*چاپ چهره شما به روی فرش پذیرفته می شود*

قیمت:

120,000تومان
تعداد :