پرداخت آنلاین

.تمام پرداخت ها از طریق درگاه بانک قابل پرداخت است 

بانک های متصل به سایت

( ملت – پاسارگاد – سپه – ملی - صادرات)

اعتبار هاریکا به اعتماد کردن مشتریان است.

شرکت هاریکا ثبت شده در مرکز تجارت کسب و کار های اینترنتی و دارای جواز قانونی میباشد. مشاهده جواز