تاسوعا و عاشورای حسینی

تاسوعا و عاشورای حسینی

1397/06/28


ستاره از نگین بر خاک افتاد

قمر از روی زین بر خاک افتاد

گل سرخی ز دامان پیمبر

برای حفظ دین بر خاک افتاد

فرا رسیدن تاسوعا وعاشورای حسینی را تسلیت عرض میکنیم